Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

heart

Bản dịch

trái tim

I
finally
won
his
heart
.

Cuối cùng tôi đã giành được trái tim của anh ấy.

Có 4 lời bình

I
listen
to
your
heart
.

Tôi lắng nghe trái tim của bạn.

Có 5 lời bình

I
lost
a
heart
!

Tôi đã mất một trái tim!

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu