Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

health

Bản dịch

sức khoẻ

Eating
fish
is
good
for
your
health
.

Ăn cá thì tốt cho sức khỏe của bạn.

Có 2 lời bình

Health
is
everything
.

Sức khỏe là tất cả.

Có 4 lời bình

Health
!

Sức khỏe!

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu