Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

head

Bản dịch

đầu

She
has
a
small
head
.

Cô ấy có một cái đầu nhỏ.

Có 5 lời bình

Where
is
your
head
?

Cái đầu của bạn ở đâu?

Có 13 lời bình

The
wine
goes
to
the
head
.

Rượu đi vào đầu.

Có 8 lời bình

Tất cả thể động từ của head

ngôihiện tạiquá khứ
Iheadheaded
he/she/itheadsheaded
you/we/theyheadheaded

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu