Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hate

Bản dịch

ghét

You
hate
this
man
.

Bạn ghét người đàn ông này.

Có 10 lời bình

I
hate
coffee
.

Tôi ghét cà phê.

Có 16 lời bình

My
son
does
not
hate
you
.

Con trai tôi không ghét bạn.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu