Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

happen

Bản dịch

xảy ra

Did
something
happen
?

Có chuyện gì đã xảy ra à ?

Có 13 lời bình

How
did
it
happen
?

Nó đã xảy ra như thế nào?

Có 8 lời bình

Where
did
it
happen
?

Nó đã xảy ra ở đâu ?

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của happen

ngôihiện tạiquá khứ
Ihappenhappened
he/she/ithappenshappened
you/we/theyhappenhappened

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu