Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

gym

Bản dịch

gym, phòng thể dục

We
played
basketball
in
the
gym
.

Chúng tôi đã chơi bóng rổ tại phòng gym.

Có 3 lời bình

Are
they
at
the
gym
?

Họ đang ở phòng tập thể dục phải không?

Có 8 lời bình

Do
you
go
to
the
gym
?

Bạn đi đến phòng gym à?

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu