Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

guard

Bản dịch

bảo vệ, người bảo vệ, người canh gác

He
speaks
with
the
guard
.

Anh ấy nói chuyện với người bảo vệ.

Có 70 lời bình

The
guard
runs
after
the
boy
.

Người bảo vệ đuổi theo cậu bé.

Có 54 lời bình

The
guard
drinks
coffee
.

Người bảo vệ uống cà phê.

Có 58 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu