Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

group

Bản dịch

nhóm

Our
group
travels
to
China
.

Nhóm của chúng tôi đi du lịch đến Trung Quốc.

Có 11 lời bình

We
have
to
play
in
a
group
.

Chúng tôi phải chơi trong một nhóm.

Có 2 lời bình

Are
you
in
a
group
?

Bạn có trong một nhóm không?

Có 5 lời bình

Tất cả thể động từ của group

ngôihiện tạiquá khứ
Igroupgrouped
he/she/itgroupsgrouped
you/we/theygroupgrouped

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu