Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ground

Bản dịch

mặt đất, dưới đất, sân

Why
is
the
tomato
on
the
ground
?

Tại sao quả cà chua ở dưới đất ?

Có 10 lời bình

The
animal
plays
on
the
ground
.

Con vật chơi trên mặt đất.

Có 3 lời bình

The
boy
writes
on
the
ground
.

Cậu bé viết lên mặt đất.

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu