Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

green

Bản dịch

xanh, màu xanh lá cây

My
tomato
is
green
,
yours
is
red
.

Quả cà chua của tôi có màu xanh lá, của bạn có màu đỏ.

Có 14 lời bình

I
have
a
green
turtle
.

Tôi có một con rùa màu xanh lá cây.

Có 7 lời bình

The
tomato
is
green
.

Quả cà chua thì màu xanh lá.

Có 73 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu