Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

grass

Bản dịch

cỏ, bãi cỏ

Our
grass
is
green
.

Bãi cỏ của chúng tôi thì màu xanh lá cây.

Có 9 lời bình

They
see
the
grass
.

Họ thấy bãi cỏ.

Có 1 lời bình

I
walk
on
the
grass
.

Tôi đi trên cỏ.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu