Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

grandmother

Bản dịch

The
white
hat
is
not
for
my
grandmother
.

Chiếc mũ trắng không phải dành cho tôi.

Có 16 lời bình

Who
is
her
grandmother
?

Ai là của cô ấy?

Có 25 lời bình

My
grandmother
likes
you
.

tôi thích bạn.

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu