Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

grade

Bản dịch

lớp, hạng, điểm học

I
am
a
fourth
grade
teacher
.

Tôi là một giáo viên lớp bốn.

Có 29 lời bình

My
brother
is
in
first
grade
.

Anh tôi đang học lớp một.

Có 24 lời bình

I
am
a
fourth
grade
teacher
.

Tôi là một giáo viên lớp bốn.

Có 29 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu