Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

goodbye

Bản dịch

tạm biệt, chào, chào tạm biệt

Goodbye
and
good
night
!

Tạm biệt và chúc ngủ ngon!

Có 140 lời bình

Goodbye
,
David
.

Tạm biệt, David.

Có 82 lời bình

Goodbye
!

Chào tạm biệt!

Có 47 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu