Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

good

Bản dịch

tốt, giỏi, khoẻ

Are
you
a
good
cook
?

Bạn có phải là một đầu bếp giỏi không?

Có 2 lời bình

My
husband
is
a
good
man
.

Chồng tôi là một người đàn ông tốt.

Có 9 lời bình

He
is
a
good
writer
.

Anh ấy là một nhà văn giỏi.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu