Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

gold

Bản dịch

vàng

That
is
pure
gold
.

Đó là vàng nguyên chất.

Có 4 lời bình

They
want
to
buy
gold
.

họ muốn mua vàng.

Có 2 lời bình

That
is
pure
gold
.

Đó là vàng nguyên chất.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu