Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

going

Bản dịch

I
am
going
to
add
that
I
did
not
see
José
.

Tôi sẽ bổ sung là tôi đã không trông thấy José.

Có 3 lời bình

The
student
is
going
to
achieve
what
she
wants
.

Người sinh viên sẽ đạt được điều cô ấy muốn.

Có 18 lời bình

The
woman
is
going
to
achieve
that
goal
.

Người phụ nữ sắp đạt được mục tiêu đó.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của go

ngôihiện tạiquá khứ
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu