Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

goes

Bản dịch

đi

The
woman
goes
.

Người phụ nữ đi.

Có 13 lời bình

And
she
goes
.

Và cô ấy đi.

Có 60 lời bình

He
goes
.

Anh ấy đi.

Có 58 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu