Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

goal

Bản dịch

bàn thắng, mục tiêu

Do
we
count
the
first
goal
?

Chúng ta có tính bàn thắng đầu tiên không?

Có 3 lời bình

He
reached
his
goal
.

Anh ấy đã đạt mục tiêu của mình.

Có 1 lời bình

They
scored
a
goal
.

Họ đã ghi một bàn thắng.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu