Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

go

Bản dịch

đi

The
men
go
.

Những người đàn ông đi.

Có 13 lời bình

We
go
.

Chúng tôi đi.

Có 19 lời bình

Go
!

Tiến lên!

Có 25 lời bình

Tất cả thể động từ của go

ngôihiện tạiquá khứ
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu