Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

global

Bản dịch

toàn cầu

We
are
a
global
village
.

Chúng tôi là một ngôi làng toàn cầu.

Có 12 lời bình

We
are
a
global
company
.

Chúng tôi là một công ty toàn cầu.

Có 19 lời bình

It
is
a
global
newspaper
.

Nó là một tờ báo toàn cầu.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu