Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

glass

Bản dịch

ly, cốc

The
girl
wants
a
glass
of
orange
juice
.

Cô gái muốn một ly nước cam.

Có 4 lời bình

A
glass
of
wine

Một ly rượu vang

Có 8 lời bình

The
glass

Cái ly

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu