Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

girls

Bản dịch

cô bé (số nhiều), cô gái (số nhiều), bé gái (số nhiều)

The
girls
read
a
newspaper
.

Những cô gái đọc một tờ báo.

Có 193 lời bình

The
girls
drink
water
.

Những cô gái uống nước.

Có 56 lời bình

Girls

Những cô gái

Có 59 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu