Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

girlfriend

Bản dịch

bạn gái, người yêu

I
have
a
girlfriend
.

Tôi có một người bạn gái.

Có 31 lời bình

She
is
my
girlfriend
.

Cô ấy là bạn gái của tôi.

Có 20 lời bình

I
love
my
girlfriend
.

Tôi yêu bạn gái của mình.

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu