Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

getting

Bản dịch

(đang) trở nên

Chia động từ của get

We
are
getting
older
each
day
.

Chúng ta đang trở nên già hơn mỗi ngày.

Có 3 lời bình

The
room
is
getting
smaller
.

Căn phòng đang trở nên nhỏ hơn.

Có 1 lời bình

She
is
getting
prettier
.

Cô ấy đang trở nên đẹp hơn.

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của get

ngôihiện tạiquá khứ
Igetgot
he/she/itgetsgot
you/we/theygetgot

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu