Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

gets

Bản dịch

nhận được, lấy

Chia động từ của get

My
mother
gets
along
with
my
aunt
.

Mẹ tôi thân thiết với cô tôi.

Có 7 lời bình

He
gets
the
bottle
.

Anh ấy nhận cái chai.

Có 22 lời bình

He
gets
off
the
horse
.

Anh ta xuống ngựa.

Có 41 lời bình

Tất cả thể động từ của get

ngôihiện tạiquá khứ
Igetgot
he/she/itgetsgot
you/we/theygetgot

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu