Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

get

Bản dịch

lấy, được

Your
tea
will
get
cold
if
you
do
not
drink
it
soon
.

Trà của bạn sẽ trở nên nguội nếu bạn không uống nó sớm.

Có 1 lời bình

I
will
get
a
basket
for
the
apples
.

Tôi sẽ lấy một cái rổ cho những quả táo.

Có 2 lời bình

Tomorrow
she
will
get
to
Paris
.

Ngày mai cô ấy sẽ đến Paris.

Có 1 lời bình

Tất cả thể động từ của get

ngôihiện tạiquá khứ
Igetgot
he/she/itgetsgot
you/we/theygetgot

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu