Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

generation

Bản dịch

thế hệ

His
generation
drinks
black
coffee
.

Thế hệ của anh ấy uống cà phê đen.

Có 13 lời bình

Our
generation
likes
coffee
.

Thế hệ của chúng tôi thích cà phê.

Có 43 lời bình

Your
generation
wears
hats
.

Thế hệ của bạn đội những cái mũ.

Có 39 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu