Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

garden

Bản dịch

vườn, khu vườn, sân

We
eat
the
fruit
from
my
grandmother
's
garden
.

Chúng tôi ăn trái cây từ vườn của bà tôi .

Có 4 lời bình

The
bird
is
in
the
garden
.

Con chim thì ở trong vườn.

Có 10 lời bình

My
dad
is
in
the
garden
.

Cha tôi đang ở trong vườn.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu