Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

game

Bản dịch

trò chơi, trận đấu

Is
everything
a
game
for
you
?

Mọi thứ là một trò chơi đối với bạn sao?

Có 2 lời bình

We
played
a
bad
game
.

Chúng ta đã chơi một trận đấu kém.

Có 1 lời bình

That
is
just
a
game
!

Đó chỉ là một trò chơi!

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu