Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

full

Bản dịch

đầy, no, tràn đầy

He
is
always
full
of
ideas
.

Anh ấy luôn luôn tràn đầy những ý tưởng.

Có 16 lời bình

The
room
is
full
of
people
.

Căn phòng thì đầy người.

Có 10 lời bình

The
cup
is
almost
full
.

Chiếc chén thì gần đầy.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu