Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fruit

Bản dịch

trái cây, hoa quả, thành quả

The
woman
drinks
fruit
juice
.

Người phụ nữ uống nước trái cây.

Có 64 lời bình

The
men
eat
fruit
.

Những người đàn ông ăn trái cây.

Có 23 lời bình

The
woman
eats
fruit
.

Người phụ nữ ăn trái cây.

Có 64 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu