Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

frequent

Bản dịch

thường xuyên, hay xảy ra

The
frequent
parties
are
expensive
.

Những bữa tiệc thường xuyên thì tốn kém.

Có 6 lời bình

It
is
frequent
during
the
winter
.

hay xảy ra trong suốt mùa đông.

Có 11 lời bình

The
question
is
not
frequent
.

Câu hỏi thì không thường xuyên.

Có 45 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu