Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

french

Bản dịch

Pháp, tiếng Pháp, người Pháp

English
to
French

Tiếng Anh sang tiếng Pháp

Có 20 lời bình

French
is
beautiful
.

Tiếng Pháp thì đẹp.

Có 28 lời bình

The
French
flag
is
blue
,
white
,
and
red
.

Lá cờ Pháp có màu xanh dương, màu trắng và màu đỏ.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu