Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

free

Bản dịch

tự do, miễn phí, rảnh

I
am
a
free
man
.

Tôi là một người đàn ông tự do.

Có 16 lời bình

The
lunch
is
free
.

Bữa ăn trưa thì miễn phí.

Có 3 lời bình

I
am
free
today
.

Tôi thì rảnh rỗi hôm nay.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu