Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fourth

Bản dịch

thứ tư (số thứ tự)

April
is
the
fourth
month
of
the
year
.

Tháng tư là tháng thứ tư của năm.

Có 17 lời bình

I
am
in
the
fourth
year
.

Tôi đang ở năm thứ tư.

Có 3 lời bình

Fourth
century

Thế kỉ thứ tư

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu