Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fourteen

Bản dịch

mười bốn

There
are
fourteen
chairs
at
the
table
.

mười bốn cái ghế ở cái bàn.

Có 6 lời bình

He
has
fourteen
children
.

Ông ấy có mười bốn đứa con.

Có 24 lời bình

Fourteen
days

Mười bốn ngày

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu