Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

four

Bản dịch

bốn, tư

The
four
walls
have
different
colors
.

Bốn bức tường có những màu sắc khác nhau.

Có 3 lời bình

We
have
four
rooms
.

Chúng tôi có bốn căn phòng.

Có 5 lời bình

There
are
four
seasons
in
a
year
.

bốn mùa trong một năm.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu