Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

forget

Bản dịch

quên

I
am
not
going
to
forget
the
keys
.

Tôi sẽ không quên những chiếc chìa khóa.

Có 4 lời bình

I
am
not
going
to
forget
this
honor
.

Tôi sẽ không quên vinh dự này.

Có 1 lời bình

He
says
he
drinks
to
forget
.

Anh ấy nói anh ấy uống để quên.

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu