Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

forest

Bản dịch

rừng, cánh rừng, khu rừng

We
saw
many
animals
in
the
forest
.

Chúng tôi đã thấy nhiều con vật trong khu rừng.

Có 3 lời bình

Every
afternoon
I
walk
through
the
forest
.

Mỗi buổi chiều tôi đi bộ xuyên qua cánh rừng.

Có 1 lời bình

We
are
in
a
forest
.

Chúng tôi đang ở trong một cánh rừng.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu