Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

forced

Bản dịch

ép, ép buộc, buộc phải

Chia động từ của force

My
parents
have
forced
me
to
go
with
them
.

Ba mẹ của tôi đã ép tôi đi với họ .

Có 4 lời bình

They
have
forced
the
student
to
study
.

Họ đã ép người học sinh học.

Có 12 lời bình

He
has
forced
me
to
swim
.

Anh ấy đã ép tôi bơi.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của force

ngôihiện tạiquá khứ
Iforceforced
he/she/itforcesforced
you/we/theyforceforced

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu