Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

force

Bản dịch

lực lượng

I
tried
to
open
the
door
with
all
my
force
.

Tôi đã cố gắng mở cửa với toàn bộ sức lực của tôi.

Có 1 lời bình

The
force
of
the
wind
took
my
hat
away
.

Lực của cơn gió đã mang mũ tôi ra xa.

Có 2 lời bình

I
went
to
see
the
Air
Force
.

Tôi đã đi xem lực lượng Không quân.

Có 8 lời bình

Tất cả thể động từ của force

ngôihiện tạiquá khứ
Iforceforced
he/she/itforcesforced
you/we/theyforceforced

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu