Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

football

Bản dịch

bóng đá, bóng bầu dục Mỹ

Soccer
is
like
a
religion
in
Germany
.

Bóng đá giống như là một tôn giáo ở nước Đức.

Có 1 lời bình

Soccer
is
more
popular
than
tennis
.

Bóng đá thì phổ biến hơn quần vợt.

Có 14 lời bình

Do
you
like
soccer
?

Bạn có thích bóng đá không?

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu