Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

foot

Bản dịch

chân, bàn chân

The
child
walks
on
one
foot
.

Đứa bé đi bằng một chân.

Có 18 lời bình

She
has
small
feet
.

Cô ấy có đôi bàn chân nhỏ.

Có 6 lời bình

The
child
walks
on
one
foot
.

Đứa bé đi bằng một chân.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu