Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

follows

Bản dịch

theo, theo sau, tiếp theo

Chia động từ của follow

A
man
follows
us
.

Một người đàn ông đi theo chúng tôi.

Có 14 lời bình

Sunday
follows
Saturday
.

Chủ Nhật theo sau thứ Bảy.

Có 18 lời bình

He
follows
me
.

Anh ta theo sau tôi.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của follow

ngôihiện tạiquá khứ
Ifollowfollowed
he/she/itfollowsfollowed
you/we/theyfollowfollowed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu