Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fly

Bản dịch

bay, lái (airplane only)

I
fly
home
tomorrow
.

Tôi bay về nhà vào ngày mai.

Có 24 lời bình

They
fly
to
the
village
.

Họ bay tới ngôi làng.

Có 11 lời bình

Some
fish
fly
.

Một vài con cá bay.

Có 35 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu