Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

flowers

Bản dịch

hoa, những bông hoa

Chia động từ của flower

All
the
flowers
in
the
garden
are
yellow
.

Tất cả những bông hoa trong vườn có màu vàng.

Có 2 lời bình

The
houses
with
flowers

Những ngôi nhà với những bông hoa

Có 2 lời bình

There
are
many
red
flowers
in
the
garden
.

Có nhiều bông hoa đỏ trong vườn.

Có 1 lời bình

Tất cả thể động từ của flower

ngôihiện tạiquá khứ
Iflowerflowered
he/she/itflowersflowered
you/we/theyflowerflowered

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu