Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

flower

Bản dịch

hoa, đoá hoa

This
flower
is
yellow
,
but
the
rest
is
blue
.

Bông hoa này màu vàng, nhưng số còn lại thì màu xanh dương.

Có 2 lời bình

This
flower
is
yellow
,
but
the
rest
is
blue
.

Bông hoa này màu vàng, nhưng số còn lại thì màu xanh dương.

Có 2 lời bình

Which
flower
do
you
love
?

Bạn thích hoa nào?

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu