Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

floor

Bản dịch

sàn, [sàn nhà/tầng], tầng

Sometimes
I
sleep
on
the
floor
.

Đôi khi tôi ngủ trên sàn nhà.

Có 1 lời bình

We
eat
on
the
floor
.

Chúng tôi ăn ở trên sàn.

Có 8 lời bình

The
floor
is
dirty
.

Sàn thì bẩn.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu