Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

flight

Bản dịch

chuyến bay

We
sleep
during
the
flight
.

Chúng tôi ngủ trong suốt chuyến bay.

Có 19 lời bình

When
is
my
flight
?

Chuyến bay của tôi là khi nào?

Có 4 lời bình

I
have
a
flight
today
.

Tôi có một chuyến bay hôm nay.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu